Normobaria i Alzheimer

Jak Normobaria wspomaga leczenie Alzheimera

Alzheimer

Choroba Alzheimera to bez wątpienia jedno z największych wyzwań dla współczesnej medycyny a zarazem jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Szacuje się, że zapadalność na Alzheimera w realiach społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych z każdym kolejnym rokiem staje się coraz wyższa. Fakt ten wiązany jest przede wszystkim z tym, że statystycznie żyjemy coraz dłużej, przez liczba osób znajdujących się w grupie ryzyka jeżeli chodzi o Alzheimera staje się sukcesywnie coraz bardziej liczna.

Niestety, współczesne terapie mające na celu leczenie Alzheimera jak na razie nie wykazują zadowalającej skuteczności. W odniesieniu do polskich warunków problem stanowi ponadto utrudniona dostępność do najnowocześniejszych form terapii, takich jak na przykład Normobaria. Tymczasem w krajach Zachodniej Europy leczenie wodorem stanowi właściwie standardową formę terapii uzupełniającej w przebiegu Alzheimera.

Co więcej, z czasem pojawia się coraz więcej naukowych opracowań, według których dodatni wpływ terapii Normobaryczno-Tlenowej w przebiegu Alzheimera może być znacznie bardziej istotny, niż z początku zakładano.

Terapia Normobaryczno-Tlenowa w leczeniu choroby Alzheimera

Alzheimer jest chorobą prowadzącą do stopniowej degeneracji mózgu oraz ośrodkowego układu nerwowego. Dokładna etiologia choroby Alzheimer wciąż pozostaje nieznana, jednak jest rzeczą pewną, że sam przebieg zawsze łączy się z degeneracją biologiczną mózgu. Jedna z hipotez na temat etiologii Alzheimera kładzie szczególny nacisk na stres oksydacyjny a także zaburzenie homeostazy metabolizmu metali. Zgodnie z tą hipotezą, Alzheimer stanowi następstwo degeneracyjnych procesów biologicznych zachodzących w mózgu. Czy jest to hipoteza wyjaśniająca etiologię Alzheimera w sposób kompletny? Z pewnością nie. Ogromna większość neurologów zgadza się jednak do tego, że biologiczna degeneracja mózgu ma ogromne znaczenie w rozwoju choroby Alzheimera.

To właśnie z tej przyczyny, w krajach zachodnich terapia Normobaryczno-Tlenowa jest coraz powszechniej stosowana nie tylko w przebiegu oraz profilaktyce Alzheimera, ale także w przebiegu wielu innych chorób lub schorzeń neurologicznych.

Normobaria stanowi bowiem znakomitą a zarazem w pełni bezpieczną oraz nieinwazyjną metodę rehabilitacji neurologicznej. Dzięki terapii Hipebaryczno-Tlenowej w mózgu dochodzi do stymulacji następujących procesów:

  • poprawa metabolizmu w tkance nerwowej,
  • poprawa procesów przepływu w mikrokrążeniu mózgowym
  • stymulacja aktywności mózgu na skutek stymulacji uśpionych komórek
  • łagodzenie istniejących obrzęków oraz stanów zapalnych
  • ochronnie wpływa na skutki udaru mózgu,
  • regeneracja powstałych uszkodzeń oraz dysfunkcji
  • wyraźna poprawa elastyczności erytrocytów,
  • poprawa aktywności neuronalnej

Niezwykle ciekawych wniosków na temat efektów, jakie daje leczenie tlenem oraz wysokim ciśnieniem, dostarczają badania przeprowadzone przez Naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiw pod kierownictwem Dr Shai Efrat. Badaniu została poddana grupa pacjentów po udarze mózgu. Pacjenci przez 2 miesiące byli poddawani zabiegom w komorze hipebarycznej. Efekty badań okazały się naprawdę imponujące. U ogromnej większości pacjentów zaobserwowano nie tylko zahamowanie procesów degeneracji neurologicznej, ale także regenerację już istniejących dysfunkcji. Naukowcy podkreślają, że kluczowe znaczenie miało 10-krotne zwiększenie poziomu tlenu dostarczanego do mózgu. W ten sposób bowiem powstają warunki umożliwiające odbudowę uszkodzonych połączeń pomiędzy neuronami a także stymulacji nieaktywnych komórek mózgowych.

 

Czy Normobaria może zastąpić bazowe leczenie choroby Alzheimera?

Na chwilę obecną jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby móc stwierdzić, czy terapia Hipebaryczno-Tlenowa może w przyszłości stać się już nie elementem leczenia dodatkowego, lecz leczeniem podstawowym w przebiegu choroby Alzheimera.

Warto pamiętać, że od faktu istnienia naprawdę sporej ilości rzetelnych badań na temat pozytywnych efektów, jakie daje leczenie wysokim ciśnieniem jeszcze daleka droga do całkowitego uznania tej metody przez świat nauki. Wciąż trwają liczne badania nad Normobarią, równolegle oczywiście testuje się inne metody. Stąd też, raczej nie należy spodziewać się, że terapia Hipebaryczno-Tlenowa może zyskać status podstawowej metody leczenia Alzheimera w dającej się przewidzieć przyszłości. Tym bardziej, że sama etiologia Alzheimera nadal pozostaje zagadką.

Z pewnością można jednak stwierdzić, że wdrożenie leczenia tlenem jako elementu terapii w przebiegu choroby Alzheimera  jest jak najbardziej wskazane. Przede wszystkim, istnieją liczne badania dowodzące wysokiej skuteczności Normobarii. Pod uwagę należy brać także fakt, że ta metoda terapii jest obecnie stosowana na Zachodzie właściwie w sposób standardowy, co przecież także ma swoje uzasadnienie.

Co więcej, leczenie tlenem, czyli Normobaria stanowi procedurę terapeutyczną o całkowicie bezpiecznym i nieinwazyjnym charakterze. Ze względu na swoje właściwości, terapia Hipebaryczno-Tlenowa może być zresztą z powodzeniem stosowana również w profilaktyce Alzheimera oraz innych chorób neurologicznych o charakterze zwyrodnieniowym. Jonizacja oraz leczenie wysokim ciśnieniem wpływają dodatnio na biologiczną kondycję mózgu, przyczyniając się do regeneracji istniejących uszkodzeń, naprawy osłabionych połączeń neuronalnych oraz poprawy wydajności procesów metabolicznych.

Normobaria jest więc nie tylko metodą leczenia, lecz także po prostu czymś w rodzaju odnowy biologicznej naszego mózgu. Warto przecież pamiętać, że mózg stanowi element naszego ciała i z czasem podlega „zużyciu” tak samo, jak wszystkie inne organy organizmu. Normobaria to możliwość przywrócenia mózgu oraz ośrodkowego układu nerwowego do stanu naturalnej wysokiej witalności.