Normobaria i Ból Kręgosłupa

Jak Normobaria wspomaga leczenie bólu pleców

Ból Kręgosłupa

Normobaria, czyli leczenie  tlenem, to procedura terapeutyczna, która jest już właściwie standardowo stosowana w bardziej zamożnych krajach. W Polsce jak na razie Normobaria jest dopiero „odkrywana”: pacjenci mają co prawda możliwość korzystania z tej formy leczenia, jednak poziom wiedzy na temat sposobu działania Normobarii oraz efektów terapii tlenem nadal znajduje się na raczej niskim poziomie.

Tymczasem, Normobaria może być z powodzeniem stosowana jako forma leczenia wspomagającego w przebiegu wielu różnych chorób oraz schorzeń. Standardowo, leczenie sprężonym tlenem stosuje się między innymi w przebiegu chorób o charakterze neurologicznym, chorób skórnych i oparzeń, zapaleń oraz martwicy kości, zespole stopy cukrzycowej.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że oprócz katalogu standardowych zastosowań medycznych, Normobaria może być z powodzeniem stosowana także w innych przypadkach, jak na przykład przewlekły ból kręgosłupa. Należy jednocześnie nadmienić, że leczenie bólu kręgosłupa Normobarią jest rozwiązaniem znajdującym coraz bardziej powszechne zastosowanie terapeutyczne w krajach zachodnich, gdzie Normobaria stanowi metodę coraz szerzej eksploatowaną zarówno w odniesieniu do publicznej, jak i prywatnej służby zdrowia.

Normobaria: jak to działa?

Jak już wspominano, Normobaria to inaczej leczenie tlenem. W ten sposób, podczas zabiegu organizm absorbuje wyraźnie zwiększone ilości czystego tlenu, wodoru oraz dwutlenku węgla. To jednak jedynie zarys ogólnego mechanizmu działania Normobarii.

Mechanizm bardziej szczegółowy przedstawia się następująco. W trakcie zabiegu w komorze Normobarycznej, tlen dociera do komórek zarówno poprzez utlenowienie hemoglobiny, jak też w formie rozpuszczonej w osoczu krwi. Badanie wykazują, że kiedy oddychamy czystym, stuprocentowym tlenem, nasycenie surowicy krwi tlenem wznosi się do poziomu 20 ml/l. Są to wartości nieosiągalne wówczas, gdy oddychamy zwykłym powietrzem, nawet jeżeli znajdujemy się w czystej, nieskażonej okolicy.

Dzięki wyraźnemu zwiększeniu nasycenia tlenem surowicy krwi, następuje akceleracja takich procesów, jak na przykład regeneracja uszkodzonych komórek, powstawanie komórek macierzystych czy redukcja istniejących stanów zapalnych.

Jak wiadomo, krew jest integralnym elementem całego naszego ustroju. To właśnie stąd wynika tak szerokie spektrum leczniczego oraz terapeutycznego zastosowania Normobarii. Zabiegi z zastosowaniem sprężonego tlenu wpływają na wszystkie komórki naszego ciała, zarówno te umiejscowionego np. w ośrodkowym układzie nerwowym, jak też chociażby w układzie kostnym.

Normobaria w leczeniu i terapii bólu kręgosłupa

Ze względu na opisane powyżej właściwości, Normobaria może być w sposób efektywny stosowana również w przebiegu przewlekłych bólów kręgosłupa. Stany bólowe kręgosłupa mogą wynikać z różnych przyczyn: degeneracji kości, stanów zapalnych lub nadmiernych obciążeń, jakim poddajemy nasz układ kostny. Co więcej, w niektórych przypadkach zachodzi korelacja pomiędzy dolegliwościami bólowymi ze strony kręgosłupa a pogorszeniem czynności układu immunologicznego.

Dzięki temu widzimy, że leczenie sprężonym tlenem może stanowić naprawdę obiecującą formę terapii wspomagającej w przebiegu przewlekłych bólów kręgosłupa. Oczywiście, należy pamiętać tutaj o znaczeniu terminu „terapia wspomagająca”: co do zasady bowiem, Normobaria nie stanowi leczenia bazowego, chyba, że właśnie takie będą zalecenia lekarza. Oznacza to, że korzystanie z leczenia tlenem nie może oznaczać rezygnacji z innych form terapii ani tym bardziej redukcji czynników, które powodują lub mogą powodować dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa(na przykład nadmiernych obciążeń).

Mechanizm leczniczego działania Normobarii w przebiegu przewlekłych bólów kręgosłupa polega przede wszystkim na:

  • 1. Wzmożeniu procesów regeneracji uszkodzonych komórek
  • 2. Wzmożeniu procesów produkcji komórek macierzystych
  • 3. Redukcji istniejących w obrębie kręgosłupa/układu kostnego stanów zapalnych

Przeciwwskazania

Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że korzystanie z zabiegów w komorze normobarycznej jest kategorycznie odradzane w przypadku występowania niektórych chorób i schorzeń. Kategorycznymi przeciwwskazaniami do stosowania Normobarii są:

  • 1. Nieleczona odma opłucnowa
  • 2. Chemioterapia

Jeżeli chodzi natomiast o przeciwwskazania ewentualne, to należy tutaj wymienić takie stany, jak:

  • 1. Ostra infekcja dróg oddechowych
  • 2. Przebyty zabieg operacyjny płuc albo kości skroniowej
  • 3. Ciąża
  • 4. Rozedma płuc
  • 5. Podwyższona temperatura ciała

W odniesieniu do przeciwwskazań ewentualnych, decyzja jeżeli chodzi o ból kręgosłupa, leczenie Hiperbarią zawsze należy do lekarza prowadzącego. W przypadku natomiast niestwierdzonej, lecz podejrzewanej odmy opłucnowej, infekcji dróg oddechowych czy rozedmy płuc- decyzja o rozpoczęciu leczenia Hiperbarią musi zostać bezwzględnie poprzedzona wykonaniem odpowiednich badań, które pozwolą lekarzowi na precyzyjne określenie stanu zdrowia pacjenta a w dalszej kolejności na ocenę stopnia ryzyka, z jakim wiąże się terapia sprężonym tlenem.